Indholdet på denne side vedrører regeringen Anders Fogh Rasmussen II (2005-07)
Pressemeddelelser

AFR Flere vækstiværksættere (1)

Regeringen offentliggør i dag debatoplægget ”Flere vækstiværksættere”. Globaliseringsrådet skal drøfte oplægget på rådets møde den 19.-20. januar.

Danmark er på niveau med de bedste iværksætterlande, når det gælder start af nye virksomheder. Men alt for få af de nye virksomheder skaber vækst. Kun ca. 5 pct. af de danske iværksættere får hurtigt en høj vækst i omsætningen eller beskæftigelsen inden for de første år - dvs. udvikler sig til vækstiværksættere. I de førende iværksætterlande er det tre gange så mange.

Regeringen vil sætte ind på 7 områder for at give danske iværksættere verdens bedste vækstbetingelser:

1. Elever i folkeskolen og på gymnasierne skal arbejde systematisk med ideudvikling
2. På erhvervsuddannelser og de videregående uddannelser skal alle have tilbud om undervisning i iværksætteri
3. Nye iværksætterhuse skal give overskuelig og kvalificeret rådgivning til vækstiværksættere
4. Lavere skat skal reducere barrierer for vækstiværksættere
5. Mere privat venturekapital og nye finansielle instrumenter skal forbedre adgangen til risikovillig kapital og kompetencer
6. IT skal lette de administrative byrder for vækstiværksættere
7. Hurtigere behandling af konkursbo skal give genstartere bedre vilkår

* * *

Resume_af_debatoplægget er vedlagt pressemeddelelsen. Debatoplæg og øvrigt materiale til Globaliseringsrådets møde ligger på www.globalisering.dk

Der vil blive afholdt pressemøde i forlængelse af rådsmødet fredag den 20. januar. Der vil blive udsendt særskilt invitation til pressemødet.

Yderligere oplysninger:

Michael Helbo, Statsministeriet 33 92 22 22 Erik Ljunggren, Økonomi- og Erhvervsministeriet, tlf. 3392 3115/4018 4346