Pressemeddelelse

AFR Folketingsvalg 8. februar 2005

Efter statsministerens indstilling er det dags dato ved Åbent Brev bestemt, at der af hensyn til lovgivningsarbejdet i Folketinget afholdes nyvalg til Folketinget i hele riget tirsdag den 8. februar 2005.