Pressemeddelelse

AFR Forståelse mellem regeringen og Dansk Folkeparti om fortsættelse af den mediepolitiske aftale 2002-06

Salgsprocessen vedrørende TV2 forankres i en styregruppe bestående af finansministeren, kulturministeren og en repræsentant for Dansk Folkeparti, med finansministeren som formand.