Indholdet på denne side vedrører regeringen Anders Fogh Rasmussen II (2005-07)
Pressemeddelelser

AFR Frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar (1)

Regeringen offentliggør i dag debatoplægget ”Frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar”. Oplægget skal danne grundlag for debatten på regeringens første temamøde om kvalitetsreformen. Mødet afholdes torsdag den 30. november på Skejby Sygehus, Århus.

Det er afgørende for kvaliteten af den offentlige service, at den indrettes med udgangspunkt i borgernes ønsker og behov. Borgerne skal have klar besked om kvaliteten af den offentlige service. På centrale velfærdsområder skal brugerne kunne vælge de tilbud og leverandører, som passer dem bedst. Og brugerne og de pårørende skal inddrages, når det offentlige tilrettelægger, leverer og videreudvikler offentlig service.

Regeringen sætter i debatoplægget ind på 5 områder for at udvikle den offentlige sektor på borgernes betingelser:

  1. Målinger skal give borgerne klar besked om
  2. Der skal være frit valg på flere områder
  3. Borgernes egen viden og ressourcer skal inddrages bedre
  4. Det offentlige skal prioritere indsatsen og bidrage til at styrke det personlige ansvar
  5. Flere frivillige skal inddrages bedre

Til mødet om kvalitetsreform den 30. november er inviteret godt 50 repræsentanter for kommuner og regioner, centrale organisationsfolk, forskere, praktikere og andre med gode idéer og nyttige erfaringer. Mødet er det første af i alt 6 møder om regeringens kvalitetsreform.

* * *

Debatoplæg og øvrigt materiale til mødet om kvalitetsreform ligger på www.kvalitetsreform.dk

Der vil blive afholdt pressemøde i forlængelse af mødet torsdag den 30. november. Der vil blive udsendt særskilt invitation til pressemødet, inklusiv informationer om pressens muligheder for adgang.

Yderligere oplysninger:

Michael Ulveman, tlf. 33 92 22 59