Indholdet på denne side vedrører regeringen Anders Fogh Rasmussen I (2001-05)
Pressemeddelelser

AFR Justitsministeren overtager igen ledelsen af Justitsministeriet

I anledning af at justitsminister Lene Espersen har ytret ønske om igen at overtage ledelsen af de under Justitsministeriet hørende forretninger, som i medfør af kongelig resolution af 18. december 2001 midlertidigt er overdraget til kulturminister Brian Mikkelsen, er det efter statsministerens indstilling ved kongelig resolution af 25. januar bifaldet, at den midlertidige overdragelse af disse opgaver bringes til ophør med virkning fra den 29. januar 2002.