Indholdet på denne side vedrører regeringen Anders Fogh Rasmussen II (2005-07)
Pressemeddelelser

AFR Klare mål og ansvar for resultater (1)

Regeringen offentliggør i dag debatoplægget ”Klare mål og ansvar for resultater”. Oplægget skal danne grundlag for debatten på regeringens tredje temamøde om kvalitetsreformen. Mødet afholdes torsdag den 8. februar på Bornholms Regionskommune, Rønne.

Regeringen vil sætte fokus på mål og resultater for at fremme høj kvalitet i den offentlige service. Men høj kvalitet kan ikke skabes fra Christiansborg. Høj kvalitet skal skabes af engagerede medarbejdere på daginstitutioner, plejehjem og sygehusafdelinger. Den enkelte medarbejder skal have rum til at prøve nye og bedre veje.

Med kommunalreformen har vi fået større og mere bæredygtige kommuner, der har bedre mulighed for at udvikle kvaliteten af den offentlige service. Reformen har dermed skabt forudsætningen for, at samspillet mellem stat og kommuner i endnu højere grad kan bygge på et klart decentralt ansvar og i mindre grad på detailstyring oppefra.

Regeringen sætter i debatoplægget ind på fire centrale områder:

  1. Klare politiske mål for centrale velfærdsområder – og mindre detailstyring
  2. Kommunale mål og ansvar for bedre service
  3. Medarbejderne skal have større frihed til faglighed, service og kvalitet
  4. Sammenlignelige data skal understøtte den lokale prioritering og målformulering

Til mødet om kvalitetsreform den 8. februar er inviteret godt 50 repræsentanter for kommuner og regioner, centrale organisationsfolk, forskere, praktikere og andre med gode idéer og nyttige erfaringer. Mødet er det tredje af i alt seks møder om regeringens kvalitetsreform.

* * *

Debatoplæg og øvrigt materiale til mødet om kvalitetsreformen ligger på www.kvalitetsreform.dk Der vil blive afholdt pressemøde i forlængelse af mødet den 8. februar. Der vil blive udsendt særskilt invitation til pressemødet, inklusiv informationer om pressens adgang.

Yderligere oplysninger:Michael Helbo, tlf. 33 92 22 22