Indholdet på denne side vedrører regeringen Anders Fogh Rasmussen II (2005-07)
Pressemeddelelser

AFR Nordisk Råds 58. session i København

I dagene 30. oktober – 1. november deltager statsminister Anders Fogh Rasmussen i Nordisk Råds 58. session i København.

I forbindelse med sessionen afholdes også nordisk-baltisk statsministermøde, nordisk statsministermøde, nordisk statsministermøde med lederne for de selvstyrende områder (Færøerne, Grønland og Åland), nordisk statsministermøde med Nordisk Råds Præsidium samt en række bilaterale møder.

Herudover deltager statsministeren i generaldebatten i Nordisk Råds session samt i et møde med den danske delegation til Nordisk Råd.

Statsministeren udtaler i denne forbindelse:

”Folketinget er i næste uge vært for dette års session i Nordisk Råd. Jeg ser i den forbindelse frem til at deltage i topmødedebatten om ’Udvikling af Norden som global vinderregion. Jeg har i tilslutning til sessionen inviteret mine kolleger fra de baltiske lande med henblik på et møde i den nordisk – baltiske kreds. Vi vil have et møde med fokus på en række internationale spørgsmål. Regeringen ser frem til Nordisk Råds samling og til møderne i Nordisk Ministerråd, og jeg glæder mig over at mange danske ministre vil engagere sig i debatten med de nordiske parlamentarikere.”

* * *

Statsministerens mødeprogram i margenen på Nordisk Råds 58. session er angivet nedenfor, inklusive detaljer om pressens muligheder for adgang.

Bemærk at der for adgang til Eigtveds Pakhus kræves forudgående akkreditering. Journalister akkrediteret til Nordisk Råds 58. session har automatisk adgang til Pakhuset mod fremvisning af deres Nordisk Råds adgangsbadge (se www.norden.org/accreditation).

Journalister der ikke er akkrediteret til Nordisk Råd kan blive akkrediteret til Pakhuset ved at kontakte Statsministeriet, ministersekretariatet, på tlf. 33 92 22 01. Frist for tilmelding via ministersekretariatet er fredag den 27. oktober klokken 14.00.

Statsministerens program:

Mandag den 30. oktober:

13:00-13:30: Bilateralt møde med Litauens Premierminister Gediminas Kirkilas (i Statsministeriet. Ingen adgang for pressen).
14.00-14:30: Bilateralt møde med Islands statsminister Geir Haarde (i Statsministeriet. Ingen adgang for pressen).
14:45-15:00: Nordisk-baltiske statsministres ankomst til Eigtveds Pakhus (fotomulighed i forbindelse med ankomst).
15:30-16:30: Nordisk-baltisk statsministermøde (fotomulighed i starten af mødet, interesserede fotografer skal melde sig i Eigtveds Pakhus, sal II senest klokken 15:25).
16:30-17:00: Nordiske og baltiske statsministres pressemøde (i Eigtveds Pakhus, sal II. Pressemødet afvikles på engelsk).
19:00-21:30: Nordisk-baltisk statsministermiddag på Marienborg (ingen adgang for pressen).

Tirsdag den 31. oktober

08:00-09:15: Nordisk Statsministermøde i Eigtveds Pakhus (fotomulighed i starten af mødet, interesserede fotografer skal melde sig i Eigtveds Pakhus, sal II senest klokken 07:55).
09:20-10:10: Nordiske statsministres møde med lederne for de selvstyrende områder (fotomulighed i starten af mødet, interesserede fotografer skal melde sig i Eigtveds Pakhus, sal II senest klokken 09:15).
10:15-10:45: De nordiske statsministres og de selvstyrende områders pressemøde (i sal II).
11:00-11:45: De nordiske statsministres møde med Nordisk Råds Præsidium (ingen adgang for pressen).

* * *

Spørgsmål til ovenstående mødeprogram: Michael Helbo, tlf. 33 92 22 22. Spørgsmål vedr. Eigtveds Pakhus: Janina Graae, mobil 40 83 89 37. Spørgsmål vedr. Nordisk Råds 58. session i København: Se www.norden.org, eller kontakt Torkil Sørensen på mobil 21 71 71 43