Indholdet på denne side vedrører regeringen Anders Fogh Rasmussen II (2005-07)
Pressemeddelelser

AFR Ny hjemmeside: www.befrielsen1945.dk

Undervisningsminister Bertel Haarder åbner en ny hjemmeside, www.befrielsen1945.dk, der er udviklet i anledning af 60-året for Danmarks befrielse. Åbningen sker på Frihedsmuseet mandag den 28. februar 2005 kl. 14.00 og pressen er velkommen.

5. Maj-Komitéen[1] har sat de overordnede rammer for hjemmesiden. Komitéen har lagt vægt på, at hjemmesiden først og fremmest skal være rettet mod unge, have et højt faghistorisk niveau og trække linjer frem til nutiden.

Et nyskabende samarbejde mellem Undervisningsministeriet, faghistorikere, pædagogiske konsulenter og den statslige IT-virksomhed UNI-C har medvirket til at udvikle en hjemmeside med righoldigt og vidtfavnende indhold. Personer, arkiver og medier har særdeles velvilligt stillet materiale til rådighed. Meget offentliggøres for første gang, og der vil være adgang til at høre originale radioudsendelser, se film og læse originaldokumenter.

Holdet af historikere og pædagoger under ledelse af besættelsestids-historikeren lektor dr. phil. Hans Kirchoff har udarbejdet en mængde nyt materiale specifikt til hjemmesiden. Nye korte artikler og historiske fortællinger skal vække de unges interesse og skabe grobund for debat.

Samtidig inddrager hjemmesiden besættelsesgenerationens erindringer. Det sker ved at personer, der har oplevet krigsårene, kan få offentliggjort deres egne fortællinger, og elever kan referere beretninger fra familiemedlemmer og bekendte.

Hjemmesiden henvender sig til undervisere og elever i folkeskolens ældste klasser og gymnasiet, men vil også være af interesse for alle med interesse for besættelsestiden.

Statsministeren udtaler i denne anledning:

”Jeg vil opfordre alle til at benytte sig af muligheden for at fordybe sig i hjemmesidens mange interessante artikler, film og dokumenter. Jeg håber, at folk over hele landet vil skrive deres erindringer fra besættelsestiden på hjemmesiden og på denne måde medvirke til at gøre hjemmesiden endnu mere interessant og vedkommende for nutidens danskere.”

oooOooo

Til redaktionerne: Åbningen af hjemmesiden på Frihedsmuseet vil være åben for pressen. Pædagogiske, historiske og tekniske konsulenter vil være til stede og vil kunne svare på spørgsmål.

Spørgsmål vedrørende selve arrangementet kan rettes til pædagogisk konsulent Birgitte Warming, tlf.: 33 92 73 32.

Spørgsmål vedrørende udviklingen af hjemmesiden kan rettes til udviklingschef Anne-Marie Pedersen, UNI-C, tlf.: 89 37 66 89.

[1] 5. Maj-Komiteen forestår under ledelse af formanden for Frihedskampens Veteraner festligholdelsen af 60-året for Danmarks Befrielse. Komitéen består herudover af enkeltpersoner med relation til besættelsestiden samt repræsentanter fra Statsministeriet, Forsvars­ministe­riet og Undervisningsministeriet. Statsministeren er protektor for 5. Maj-Komitéen..