Indholdet på denne side vedrører regeringen Anders Fogh Rasmussen II (2005-07)
Pressemeddelelser

AFR Nytænkning og konkurrence (1)

Regeringen offentliggør i dag debatoplægget ”Nytænkning og konkurrence”. Oplægget skal danne grundlag for debatten på regeringens fjerde temamøde om kvalitetsreformen. Mødet afholdes torsdag den 22. marts på Hvidovre Hospital.

Regeringen ønsker, at den offentlige sektor i Danmark skal være den mest innovative og dynamiske i verden. Borgerne skal være tilfredse med den service, de får. Og de offentligt ansatte skal kunne være stolte af deres arbejde.

Regeringen sætter i debatoplægget ind på fem centrale områder:

  1. Det offentlige skal arbejde systematisk med innovation, der sætter borgeren i centrum
  2. Hurtig spredning af bedste praksis skal øge kvaliteten
  3. Bedre tilrettelæggelse af arbejdet skal aflaste medarbejderne og give mere tid til omsorg
  4. Mere konkurrence skal give nytænkning og fokus på brugernes behov
  5. IT skal lette arbejdet og give bedre service til borgerne

Mødet er det fjerde af i alt fem temamøder om regeringens kvalitetsreform.

* * *

Debatoplæg og øvrigt materiale til temamødet den 22. marts ligger på www.kvalitetsreform.dk. Der vil blive afholdt pressemøde efter mødet den 22. marts. Der vil blive udsendt særskilt invitation til pressemødet, inklusiv informationer om pressens adgang.

I forlængelse af temamødet holder regeringen om aftenen den 22. marts og om dagen den 23. marts møde med Kvalitetsgruppen, som regeringen har nedsat til at rådgive sig om reformen. Gruppen omfatter bl.a. repræsentanter for medarbejder- og arbejdsgiverorganisationer, ledere i kommuner og regioner, erhvervsfolk og forskere.

Yderligere oplysninger:Michael Helbo, tlf. 33 92 22 22