Indholdet på denne side vedrører regeringen Anders Fogh Rasmussen II (2005-07)
Pressemeddelelser

AFR Nytænkning og konkurrence

Regeringen holder den 22. marts det fjerde temamøde om kvalitetsreformen. Emnet for mødet er ”nytænkning og konkurrence”.

Til mødet er inviteret godt 50 repræsentanter for kommuner og regioner, centrale organisationsfolk, forskere, praktikere og andre med gode idéer og nyttige erfaringer.

Som optakt til mødet har regeringen udsendt debatoplægget ”Nytænkning og konkurrence”. Debatoplægget ligger på www.kvalitetsreform.dk. På hjemmesiden ligger også dagsorden, baggrundsmateriale og anden information om mødet.

Før temamødet holder statsministeren, økonomi- og erhvervsministeren og indenrigs- og sundhedsministeren morgenmøde med en række ledere og medarbejdere på Hvidovre Hospital for at høre om gode erfaringer med bl.a. det accelererede patientforløb, hvor patienterne kommer hurtigere i gang igen efter en operation.

* * *

Morgenmødet starter klokken 08:00. Temamødet starter klokken 09:00. Efter temamødet holder statsministeren, økonomi- og erhvervsministeren og indenrigs- og sundhedsministeren pressemøde, forventeligt klokken 16:15. For adgang til pressemødet kræves pressekort, som skal bæres synligt.

Morgenmødet og temamødet er lukkede for pressen, dog har fotografer mulighed for kort at tage billeder ved begge møders start. Pressekort skal fremvises.

Yderligere oplysninger:Michael Helbo 33 92 22 22