Indholdet på denne side vedrører regeringen Anders Fogh Rasmussen II (2005-07)
Pressemeddelelser

AFR Offentlig forskning – mere konkurrence og bedre kvalitet (1)

Regeringen offentliggør i dag debatoplægget ”Offentlig forskning – mere konkurrence og bedre kvalitet”. Globaliseringsrådet skal drøfte oplægget på rådets møde den 8.-9. december.

Regeringen vil frem til 2010 tilføre betydelige ekstra midler til den offentlige forskning. Men regeringen vil også stille store krav til, hvordan pengene bliver brugt. Kvalitet skal fremover være det absolut bærende princip for fordelingen af alle forskningsmidler.

Regeringen vil ændre forskningens vilkår og rammer grundlæggende:

1. Basismidler til forskning skal fordeles efter kvalitet

2. Flere forskningsmidler skal i åben konkurrence om kvalitet, og der skal være flere store og langsigtede projekter

3. Prioriteringen af den strategiske forskning skal ske på et bedre grundlag

4. Kvaliteten af dansk forskning skal måles og evalueres systematisk

5. Sektorforskningen skal integreres i universiteterne

6. Universiteter skal have større frihed til at tiltrække dygtige forskere

7. Antallet af ph.d.-stipendier skal fordobles.

8. Rammerne for internationalt forskningssamarbejde skal styrkes

* * *

Resume af debatoplægget er vedlagt pressemeddelelsen . Debatoplæg og øvrigt materiale til Globaliseringsrådets møde ligger på www.globalisering.dk

Der vil blive afholdt pressemøde i forlængelse af rådsmødet fredag den 9. december. Der vil blive udsendt særskilt invitation til pressemødet.

Yderligere oplysninger: Michael Helbo, Statsministeriet 33 92 22 22 Jesper Beinov, Videnskabsministeriet, 33 92 97 37