Indholdet på denne side vedrører regeringen Anders Fogh Rasmussen I (2001-05)
Pressemeddelelser

AFR Oversvømmelserne i Centraleuropa

Den danske statsminister og de øvrige stats- og regeringschefer i EU har modtaget et brev fra kommissionsformand Romano Prodi, Tysklands kansler Gerhard Schröder og Østrigs kansler Wolfgang Schüssel vedrørende de voldsomme oversvømmelser i Centraleuropa. Danmark har som Formandskab for EU været i tæt kontakt med Kommissionen, Tyskland og Østrig om brevets indhold.

I brevet understreges behovet for, at EU bidrager til at løse de omfattende problemer, som oversvømmelserne har skabt. Man nævner muligheden for at skabe en katastrofefond, som kan bistå i den aktuelle – og i fremtidige katastrofesituationer. Herudover nævnes en række konkrete bistandsmuligheder, som ligger inden for rammerne af eksisterende EU-programmer.

Kommissionen arbejder i disse dage på højtryk for at skabe et samlet overblik over de forskellige mulige initiativer fra EU's side. Når det overblik er skabt, hvilket forventes at ske meget snart, vil Rådet kunne arbejde videre med de forskellige idéer.

Statsminister Anders Fogh Rasmussen udtaler:

”Det danske Formandskab ønsker atter at udtrykke sin dybe medfølelse over de menneskeliv, som er gået tabt i katastrofen, og med de mennesker, som har mistet hus og hjem. Der udestår et enormt genopbygningsarbejde. Oversvømmelserne ramte både medlemslande og kandidatlande. EU må hurtigt vise handlekraft overfor alle berørte. Danmark vil som formand for EU gøre sit hertil.

Det danske Formandskab vil således på alle måder sikre, at den videre behandling af de konkrete forslag fra Kommissionen bliver hurtig og effektiv. Straks når Kommissionen har fremlagt sine forslag, vil Formandskabet indkalde til et møde i de faste repræsentanters Komité, så sagen kan blive behandlet i Rådet. Er et ekstraordinært møde i Rådet for generelle anliggender og eksterne relationer nødvendigt, vil vi indkalde til et sådant. Allerede på det uformelle udenrigsministermøde i Helsingør den 30.- 31. august er sagen sat på dagsordenen.”