Indholdet på denne side vedrører regeringen Anders Fogh Rasmussen I (2001-05)
Pressemeddelelser

AFR Prisopgave på journalistuddannelserne i anledning af 60-året for Befrielsen.

Med Statsministeren som protektor er der under ledelse af formanden for Frihedskampens Veteraner og med deltagelse af en række enkeltpersoner samt repræsentanter fra Statsministeriet, Forsvars­ministe­riet og Undervisningsministeriet nedsat en komité til forberedelse af en markering af 60-året for Befrielsen 5. maj 1945.

Komitéen har besluttet at udskrive en prisopgave på de tre journalistuddannelsessteder i anledning af 60-året for befrielsen. Formålet hermed er at give de journaliststuderende mulighed for at perspektivere nutiden i lyset af besættelsestiden.

Besvarelsen skal henvende sig til unge mellem 15 og 20 år, og formen er et fortællende, udredende eller analyserende journalistisk produkt. Det kan være en eller flere artikler til trykt medie, en tv- eller radioudsendelse, en multimedieproduktion eller en kombination af artikel og multimedie.

Den vindende produktion belønnes med 35.000 kr. Nummer to og tre får henholdsvis 25.000 kr. og 15.000 kr. Vinderbesvarelserne offentliggøres i forbindelse med markeringen af 5. maj 2005.

Statsministeren udtaler i den forbindelse:

”Prisopgaven kan medvirke til at styrke interessen for besættelsestiden blandt de unge. Jeg håber derfor, at mange journaliststuderende vil benytte denne mulighed for at beskæftige sig med en historisk begivenhed af afgørende betydning for nutidens Danmark.”

* * *

Konkurrencebetingelserne kan findes i den vedlagte PDF-fil.

____________

For at læse PDF-formatet kræves læseprogrammet Acrobat Reader, som gratis kan hentes hos firmaet Adobe Inc. Klik på nedenstående logo og hent Acrobat Reader

Download af PDF

PC: Klik på højre muse-knap, vælg 'Gem destination som...', herefter vælges, hvor man vil gemme filen.
MAC: Hold muse-knappen nede, vælg 'Indlæs hyperlink på disk', herefter vælges, hvor man vil gemme filen.