Indholdet på denne side vedrører regeringen Anders Fogh Rasmussen II (2005-07)
Pressemeddelelser

AFR Regeringsudspil om Lige muligheder

Regeringsudspil om Lige muligheder – styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft

Regeringen vil sætte ind med en ekstra indsats over for de børn og unge, som har fået en skæv start på livet. Indsatsen sætter fokus på at styrke udsatte børn og unges personlige ressourcer, så de i højere grad kan udnytte tilværelsens muligheder. Få sig en uddannelse, udvikle et netværk og begå sig socialt.

Med regeringsudspillet præsenteres 18 nye initiativer, hvortil der er afsat en samlet ramme på 600 mio. kr. over en 4-årig periode. Regeringen vil søge satspuljepartiernes opbakning til udmøntning af midlerne.

For at give børn og unge lige muligheder sættes der ind på fire hovedindsatsområder: