Indholdet på denne side vedrører regeringen Anders Fogh Rasmussen I (2001-05)
Pressemeddelelser

AFR Resultater af EU-Ukraine topmødet den 4. juli 2002

Statsminister Anders Fogh Rasmussen stod den 4. juli 2002 i spidsen for EU’s forhandlinger med Ukraine under topmødet i København.

På topmødet drøftedes en række emner. Der var særligt fokus på Ukraines status som en af Unionens nye naboer efter udvidelsen, samarbejde mellem EU og Ukraine om krisestyring, økonomisk samarbejde og samarbejde om retslige og indre anliggender. Endvidere drøftede man aktuelle internationale spørgsmål, herunder Mellemøsten, Moldova og nedrustning. I forbindelse med topmødet blev der indgået en aftale om samarbejde om videnskab og teknologi mellem EU og Ukraine.

På den efterfølgende pressekonference udtrykte statsministeren stor tilfredshed med de resultater, der var opnået:

”Vi har haft et meget godt møde. Det afspejles i erklæringen fra mødet.

I erklæringen bekræfter vi det fælles ønske om at styrke vores strategiske partnerskab på grundlag af partnerskabs- og samarbejdsaftalen.

På mødet anerkendte vi, at Ukraine har gjort fremskridt med de politiske og økonomiske reformer.

Samtidig gjorde vi det klart, at en styrkelse af Ukraines demokratiske institutioner, retssikkerhed og markedsøkonomi er afgørende for Ukraines udvikling og for et styrket forhold til EU. Vi var enige om at styrke vores samarbejde på dette område.

Jeg vil fremhæve tre væsentlige resultater fra mødet:

1. Behov for fortsat tilpasning i Ukraine. EU byder Ukraines europæiske orientering velkommen. EU’s udvidelse åbner nye muligheder og byder på nye udfordringer. Vi var enige om, at den bedste vej frem for Ukraine er at styrke arbejdet for at tilpasse landets lovgivning og standarder til forholdene i EU. Vi var endvidere enige om at styrke arbejdet vedrørende udvidelsens indvirkning på vores partnerskabs- og samarbejdsaftale.

2. Støtte til Ukraines mål om WTO-medlemskab og målsætningen om fuld markedsøkonomisk status. Vi var enige om, at Ukraines snarlige optagelse i WTO er i vores fælles interesse. Vi vil i de kommende måneder arbejde for at afslutte vores bilaterale forhandlinger om markedsadgang. Vi var endvidere enige om, at Ukraine må fortsætte sine strukturelle og økonomiske reformer med henblik på at opnå fuld markedsøkonomisk status. EU vil fortsat fuldt ud støtte Ukraine på dette område.

3. Grænsekontrol. Endelig var vi enige om at samarbejde om grænsekontrol. EU vil fortsat yde betydelig bistand på dette område.

Vi drøftede også Mellemøst-konflikten og situationen i Moldova og Belarus. Vi opfordrede parterne til at finde en fredelig løsning på konflikten i Transnistrien. Vedrørende Belarus udtrykte vi dyb bekymring over forværringen af den politiske situation og de manglende fremskridt vedrørende reformer.”

Topmødets fælleserklæring er tilgængelig på www.eu2002.dk