Indholdet på denne side vedrører regeringen Anders Fogh Rasmussen I (2001-05)
Pressemeddelelser

AFR Resultater fra EU-Japan topmødet den 8. juli 2002

Statsminister Anders Fogh Rasmussen stod den 8. juli 2002 i spidsen for EU's forhandlinger med Japan under topmødet i Tokyo.

På topmødet drøftedes den fælles EU-Japan handlingsplan, verdenstopmødet om bæredygtig udvikling i Johannesburg, ASEM 4 topmødet i København og aktuelle udenrigspolitiske spørgsmål.

På den efterfølgende pressekonference udtrykte statsministeren stor tilfredshed med de opnåede resultater:

”Vi har haft et meget frugtbart møde. Det har dækket mange forskellige områder, som det fremgår af den fælles erklæring fra mødet.

Japan og EU er blandt de vigtigste økonomiske og politiske aktører i verden. Vi har begge stor indflydelse på den økonomiske og politiske udvikling i vores respektive regioner såvel som globalt.

Topmødet har bekræftet de gode og dynamiske forbindelser mellem EU og Japan.

Jeg vil særligt pege på 5 hovedresultater fra vort møde:

1) Forstærket samarbejde under EU/Japan-handlingsplanen. Vi har besluttet at styrke det praktiske samarbejde under EU/Japan-handlingsplanen.

2) Tæt samarbejde om handel og WTO. Vi er enige om at samarbejde tæt på handelsområdet, herunder for at styrke WTO. Vi er enige om, at tempoet skal øges i forhandlingerne om alle emner på Doha-dagsordenen, herunder vedr. markedsadgang. Vi er bekymrede over de foranstaltninger som USA har taget på stålområdet.

3) Tæt samarbejde om Johannesburg-topmødet. Vi er enige om et nært samarbejde om Johannesburg-topmødet om bæredygtig udvikling. EU arbejder for at fremme en global aftale på topmødet. Vi ser behov for at nå en global aftale med følgende hovedelementer: bedre markedsadgang, mere udviklingsbistand, god regeringsførelse og bedre miljø. EU ser frem til et tæt samarbejde med Japan i den forbindelse.

4) ASEM 4. Vi er ligeledes blevet enige om et tæt samarbejde om det fjerde EU/Asien-topmøde, der holdes i København i slutningen af september. Som vært for mødet sætter jeg stor pris herpå.

5) EU’s udvidelse. Endelig er jeg tilfreds med, at premierminister Koizumi har udtrykt sin stærke støtte til EU’s udvidelse. Det vil være hovedopgaven for det danske EU formandskab gennem de kommende 6 måneder. Vort mål er at afslutte optagelsesforhandlingerne med op til 10 lande på EU-topmødet i København i december. Vi har en historisk forpligtelse til at udnytte denne historiske mulighed. Vi må definitivt lukke et af de mørke kapitler i Europas historie. Vi vil ikke have flere skillelinjer gennem Europa.

Alt i alt har vort møde bekræftet de tætte forbindelser mellem EU og Japan. Vi vil fortsætte med at udvikle disse forbindelser. Politisk, økonomisk og inden for handel og investeringer.”

Topmødets presseerklæring er tilgængelig på www.eu2002.dk.