Indholdet på denne side vedrører regeringen Anders Fogh Rasmussen I (2001-05)
Pressemeddelelser

AFR Statsminister Anders Fogh Rasmussen til NATO/Rusland-topmøde

Statsminister Anders Fogh Rasmussen deltager tirsdag den 28. maj 2002 i et NATO-møde i det nye samarbejdsråd mellem de 19 NATO-lande og Rusland. Mødet foregår i Rom.

Statsministeren udtaler i den anledning:

'Tiden er kommet til en ny begyndelse i forholdet mellem NATO og Rusland. Efter den 11.september 2001 har præsident Putin foretaget en strategisk satsning på samarbejde med USA og dets allierede. En tilsvarende satsning er vi nu rede til. Det drejer sig om at sammen bekæmpe den internationale terrorisme, men i virkeligheden har vi muligheder for at drive samarbejdet endnu videre. USA og Rusland har indgået vidtgående aftaler om nedrustning og andre emner. Det viser, at vi nu lægger fortidens gensidige mistænksomhed og modsætningsforhold bag os. Såfremt de nye muligheder for jævnbyrdigt samarbejde i NATO/Rusland-rådet udnyttes rigtigt, kan vi ændre selve grundvilkårene for sikkerhedspolitikken i Europa. Det er samme perspektiv, vi ser i udvidelserne af NATO og EU. Jeg ser frem til drøftelserne i Rom med præsident Putin sammen med præsident Bush og de øvrige NATO-ledere.'

***

NATO-Rusland-topmødet afholdes på militærbasen Pratica di Mare, ca. 35 km. syd for Rom.

Selve topmødet finder sted den 28. maj kl. 10.30-12.50. Herefter er der familiefoto og arbejdsfrokoster (for hhv. stats- og regeringscheferne og udenrigsministrene).

Der afholdes fælles pressemøde med NATO’s generalsekretær, Robertson, Ruslands præsident, Putin, og Italiens premierminister, Berlusconi, kl. 15.10-15.30 i pressecentret på Pratica di Mare.

Statsminister Anders Fogh Rasmussen afholder pressemøde kl. 15.30 på Pratica di Mare.

Lokalenummeret for statsministerens pressemøde er endnu ikke oplyst. Oplysninger om lokalenummer ventes at fremgå af skærme opsat i pressecentret men kan også fås ved henvendelse til delegationssekretær Maria Egense (+ 32 476 41 50 36) eller Stine Mariendal (+ 45 40 80 36 66).

Yderligere oplysninger: Jesper Fersløv Andersen, 33 92 22 35.