Indholdet på denne side vedrører regeringen Anders Fogh Rasmussen I (2001-05)
Pressemeddelelser

AFR Statsministeren deltager i Nordisk Råd (1)

I dagene 31. oktober-2. november deltager statsminister Anders Fogh Rasmussen i Nordisk Råds 56. session i Stockholm.

I forbindelse med sessionen afholdes en række møder. Det drejer sig om nordisk-baltisk statsministermøde, nordisk statsministermøde, nordisk statsministermøde med lederne for de selvstyrende områder (Færøerne, Grønland og Åland) samt nordisk statsministermøde med Nordisk Råds Præsidium. De nordiske og baltiske EU-medlemmer vil endvidere holde et møde som forberedelse af Det Europæiske Råds møde den 5. november 2004.

Herudover deltager statsministeren i generaldebatten i Nordisk Råds session samt i et møde med den danske delegation til Nordisk Råd.

Statsministeren udtaler i denne forbindelse:

”Jeg ser frem til at deltage i Nordisk Råds session i Stockholm. Danmark overtager den 1. januar 2005 formandskabet for Nordisk Ministerråd, og vi har en række vigtige emner på formandskabs-programmet, som jeg vil præsentere under generaldebatten på mandag.

Jeg ser også frem til møderne i den nordisk-baltiske kreds. Vi har med årene fået et stadig mere fasttømret samarbejde, som efter de baltiske landes EU-medlemskab er blevet yderligere styrket.

Regeringen lægger stor vægt på at styrke det nordiske og det nordisk-baltiske samarbejde på de områder, hvor det er muligt. Det gælder bl.a. afskaffelsen af grænsehindringer mellem de nordiske lande, hvor tidligere statsminister Poul Schlüter spiller en særlig rolle som formandskabets særlige repræsentant. Også fremme af fælles-nordisk innovation og forskning ligger regeringen meget på sinde. Begge dele er prioriteter i det danske formandskabsprogram.”

* * *

Yderligere oplysninger: Michael Helbo, tlf. 33 92 22 22