Indholdet på denne side vedrører regeringen Anders Fogh Rasmussen I (2001-05)
Pressemeddelelser

AFR Statsministeren til Verdenstopmøde om Bæredygtig Udvikling i Johannesburg

Statsminister Anders Fogh Rasmussen deltager i dagene 1.-4. september i Verdenstopmødet om Bæredygtig Udvikling i Johannesburg.

I kraft af det danske EU-formandskab vil statsministeren på topmødet i Johannesburg repræsentere EU.

Det danske EU-formandskab og EU lægger stor vægt på, at topmødet ender med et godt resultat.

* * *

Statsminister Anders Fogh Rasmussen vil i de fire dage han er i Johannesburg have et omfattende program (programmet i sin helhed følger nedenfor).

Der er aftalt møder mellem statsministeren og de centrale aktører i forhandlingerne. Det drejer sig bl.a. om FN’s generalsekretær Kofi Annan, G77-gruppen, NEPAD (New Partnership for African Development), USA’s udenrigsminister Colin Powell, der repræsenterer USA samt Ruslands premierminister Mikhail Kasjanov. Der er ligeledes aftalt et møde med den sydafrikanske vært for mødet, præsident Thabo Mbeki, om end tidspunktet herfor endnu ikke er endeligt.

Der vil under topmødet være tæt og løbende kontakt internt i den danske delegation såvel som inden for EU-kredsen. Der afholdes delegationsmøder hver morgen (med undtagelse af åbningsdagen den 2. september), ligesom der er aftalt møder mellem statsministeren og repræsentanter for såvel NGO’erne, erhvervslivet, fagbevægelsen, Folketinget samt Grønland/Færøerne. Der afholdes ligeledes en delegationsmiddag søndag den 1. september.

Som EU-formand vil statsminister Anders Fogh Rasmussen tale på vegne af EU i generaldebatten den 2. september. De øst- og centraleuropæiske lande har tilsluttet sig denne tale.

Talen vil blive lagt ud på formandskabshjemmesiden. Statsministerens øvrige centrale taler vil ligeledes blive lagt ud.

Statsministeren vil endvidere stå for lanceringen af EU’s ambitiøse initiativer under topmødet. Det drejer sig om EU’s initiativ på vandområdet den 3. september og initiativet på energiområdet den 1. september.

I programmet indgår endvidere en tur til Soweto den 2. september, hvor statsministeren bl.a. skal besigtige det dansk støttede kloakeringsprojekt, Dense Settlement Project (Kliptown).

Endelig kan det nævnes, at der er aftalt et møde med Sydafrikas tidligere præsident og modtager af Nobels Fredspris, Nelson Mandela.

* * *

Statsminister Anders Fogh Rasmussen udtaler i anledning af mødet:

”Jeg ser meget frem til at deltage i Verdenstopmødet om bæredygtig udvikling.

Vi må og skal nå et positivt og fremadrettet resultat i Johannesburg.

Topmødet handler frem for alt om at bekæmpe den udbredte fattigdom i verden. Det er ikke acceptabelt, at 15 procent af verdens befolkning dominerer verdens rigdomme og råder over 80 procent af den samlede indkomst.

Som formand for EU kommer jeg til Johannesburg med tre centrale budskaber. For det første: Vi skal give første prioritet til at bekæmpe fattigdom gennem økonomisk vækst og udvikling i de fattige lande. Det opnår vi bedst gennem frihandel og øget markedsadgang. Samtidig er det vigtigt, at udviklingslandene forpligter sig på god regeringsførelse.

For det andet: Den rige verden må gennem øget udviklingsbistand påtage sig et ansvar for at bekæmpe fattigdommen i udviklingslandene. Det er vigtigt, at flere lande lever op til 0,7 procent målsætningen.

For det tredje: Vi må i Johannesburg gøre opnå fremskridt til fordel for et bedre og renere miljø. Økonomisk vækst og et renere miljø er ikke hinandens modsætninger, men skal følges ad hånd i hånd.

Samtidig er det vigtigt, at vi i Johannesburg opnår konkrete fremskridt på centrale områder som vand, energi, kemikalier, biodiversitet og bæredygtige forbrugs- og produktionsmønstre.

Som EU-formand vil jeg arbejde for, at ovennævnte målsætninger får en central placering og kommer til at indgå i en samlet global aftale fra topmødet.

Som mange ved er forhandlingerne særdeles vanskelige og der udestår svære spørgsmål.

Men jeg er optimist og har tillid til, at vi Johannesburg vil nå konkrete resultater til gavn for mennesker i udviklingslandene såvel som de industrialiserede lande.”

* * *

Statsminister Anders Fogh Rasmussen vil løbende afholde pressemøder under topmødet.

Tidspunkter og steder fremgår af nedenstående program, hvor presse events er markeret med fed.

Der gøres opmærksom på, at ændringer kan forekomme.

Yderligere oplysninger:

Johannesburg: Pressechef Michael Kristiansen, 40 72 72 24

København: Fuldm. Jesper Fersløv Andersen, 33 92 22 35

* * *

Statsministerens program for Johannesburg-topmødet

Der tages forbehold for ændringer – programmet vil blive opdateret løbende.

Kontaktperson: Jesper Fersløv Andersen, 33 92 22 35.

Presseevents markeret med fed.

Søndag den 1. september

kl. 07.25 Statsministeren ankommer til Johannesburg

kl. 08.15 Ankomst til Hotel Balalaika

kl. 09.15-09.50 Statsministeren briefes (Hotel Balalaika)

kl. 09.50-10.05 Delegationsmøde (Hotel Balalaika)

kl. 10.20-10.45 Samtale med FN’s Generalsekretær Kofi Annan (Sandton Sun & Sun Towers Intercontinental Hotels)

kl. 10.55-11.20 Statsministeren taler i Business Forum (Hotel Hilton)

kl. 11.30-11.45 Pressemøde - bl.a. vedr. samtale med Annan (Hotel Hilton, Business Forums press room )

kl. 12.00-12.10 Door step med Dansk Industri - uden for Jacaranda Room. (Sandton Sun & Sun Towers Intercontinental Hotels)

kl. 12.15-13.05 Frokost med erhvervsledere, herunder Dansk Industri (Sandton Sun & Sun Towers Intercontinental Hotels)

kl. 13.20-13.50 Samtale med Sydafrikas præsident Thabo Mbeki (Sandton Convention Centre) -tentativt (tidspunkt kan blive ændret)

kl. 13.50-14.05 Pressemøde/door step (sted annonceres senere)

kl. 14.15- Statsministeren lancerer EU’s energi-initiativ (IUCN Environment Centre)

kl. 18.30-19.00 Roundtable om NEPAD – statsministeren taler efter NEPAD-formanden (Sandton Convention Centre)

kl. 20.00-21.30 Delegationsreception (Sandton Sun & Sun Towers Intercontinental Hotels)

Mandag den 2. september

kl. 7.45-09.00 Præsident Mbekis reception (modtagelse af delegationscheferne) (Sandton Convention Centre)

kl. 09.00 Åbning af Verdenstopmødets højniveaudel (Sandton Convention Centre)

kl. 10.00 EU’s indlæg i generaldebatten (Statsministeren taler som nr. 3 – Kommissionsformanden som nr. 5) (Sandton Convention Centre)

kl. 11.00-11.30 Fælles EU-pressemøde med Kommissionsformand Prodi (Sandton Convention Centre, UN press room)

kl. 13.00-15.00 Tur til Soweto – bl.a. kloakeringsprojektet Dense Settlement Project (Kliptown)

kl. 15.00-16.15 Statsministeren deltager i roundtable-diskussion –

MAKING IT HAPPEN (Sandton Convention Centre)

kl. 16.30-17.30 EU-trojka møde med G.77 (Sandton Convention Centre)

kl. 17.35-17.50 Samtale med direktøren for World Food Programme, James Morris (Sandton Convention Centre)

kl. 18.00-18.30 Pressemøde (Hotel Balalaika, Village Manor)

kl. 20.00-21.30 Præsident Mbekis officielle banket (stats- og regeringschefer) (Sandton Sun)

Tirsdag den 3. september

kl. 07.30-08.15 Morgenmadsmøde med delegationer fra Grønland og Færøerne (Hotel Balalaika)

kl. 08.30-08.45 Delegationsmøde (Hotel Balalaika)

kl. 09.15-09.45 Møde med Sydafrikas tidligere præsident og modtager af Nobels fredspris Nelson Mandela

kl. 10.00-10.20 Statsministeren og Kommissionsformand Prodi mødes medlemmer af Europa-Parlamentet og EU-parlamentarikere i EU-landene (Sandton Convention Centre)

kl. 10.30-11.00 Statsministeren præsenterer EU’s vandinitiativ for pressen sammen med Kommissionsformand Prodi (Sandton Convention Centre, UN press room)

kl. 12.00-12.50 Frokost med medlemmer af Folketinget og de danske medlemmer af Europa-Parlamentet

kl. 13.00-13.40 Samtale med Ruslands premierminister, Kasjanov

kl. 13.50-14.05 Pressemøde (Hotel Balalaika, Village Manor)

kl. 14.15-15.15 Møde med internationale NGO’er (Hotel Balalaika)

kl. 15.15-15.30 Møde med Oxfam (Hotel Balalaika)

kl. 17.00-19.00 Statsministeren annoncerer EU’s vandinitiativ (Water Dome)

kl. 20.00-21.30 Middag med danske NGO’er

Onsdag den 4. september

kl. 07.30-08.15 Morgenmadsmøde med Hollands premierminister Balkenende (Hotel Balalaika)

kl. 08.30-08.45 Delegationsmøde (Hotel Balalaika)

kl. 09.00-09.30 Møde med USA’s udenrigsminister Colin Powell (rykkes muligvis til 09.30)

kl. 09.30-09.50 Pressemøde/door step – sted annonceres senere

kl. 10.00-10.30 Fælles pressemøde med Kommissionsformand Prodi (Sandton Convention Centre, UN press room)

kl. 10.45-11.30 EU-trojkamøde med ansøgerlandene (Hotel Balalaika)

kl. 11.45-12.15 Møde med Rumæniens præsident Ioniliescu (Hotel Balalaika)

kl. 12.15-12.45 Pressemøde (Hotel Balalaika, Village Manor)

kl. 13.00-14.30 Frokost

kl. 15.00-16.00 Statsministeren taler ved multi-stakeholder event (Sandton Convention Centre)

kl. 16.00 Afslutning af Verdenstopmødet (Sandton Convention Centre)

kl. 17.00-17.45 Afsluttende pressemøde (Hotel Balalaika, Village Manor)

kl. 18.00 Afgang til lufthavn