Indholdet på denne side vedrører regeringen Anders Fogh Rasmussen II (2005-07)
Pressemeddelelser

AFR Statsministeriet meddeler: (6)

I forbindelse med regeringsomdannelsen foretages der med virkning fra d.d. følgende forflyttelser blandt departementscheferne:

Departementschef Niels Preisler, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration overtager stillingen som departementschef i Undervisningsministeriet.

Departementschef Henrik Nepper-Christensen, Undervisningsmini-steriet, overtager stillingen som departementschef i Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender.

Departementschef Claes Nilas, Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender, overtager stillingen som departementschef i Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration.