Pressemeddelelse

AFR Trafik- og Energiministeriet ændrer navn til Transport- og Energiministeriet

Efter statsministerens indstilling er det d.d. ved kongelig resolution bestemt at ændre betegnelsen for Trafik- og Energiministeriet til Transport- og Energiministeriet.

I konsekvens heraf er trafik- og energiminister Flemming Hansen udnævnt til transport- og energiminister.