Indholdet på denne side vedrører regeringen Anders Fogh Rasmussen II (2005-07)
Pressemeddelelser

AFR Transport- og energiministeren overtager midlertidigt ledelsen af Kulturministeriet

I anledning af at kulturminister Brian Mikkelsen på grund af sygdom midlertidigt vil være forhindret i at varetage ledelsen af de under Kulturministeriet hørende forretninger, er det efter statsministerens indstilling ved kongelig resolution af dags dato bifaldet, at ledelsen af de under Kulturministeriet hørende opgaver overdrages til transport- og energiminister Flemming Hansen fra dags dato og indtil videre.

Transport- og energiministeren vil således tillige være fungerende kulturminister.

Henvendelse til den fungerende kulturminister skal ske via Kulturministeriet.