Indholdet på denne side vedrører regeringen Anders Fogh Rasmussen II (2005-07)
Pressemeddelelser

AFR Uddannelser i verdensklasse (1)

Regeringen offentliggør i dag debatoplægget ”Uddannelser i verdensklasse – tre tværgående temaer”. Globaliseringsrådet skal drøfte oplægget på rådets møde den 1.-2. december.

Oplægget præsenterer strategier for tre temaer, som går på tværs af rådets hidtidige drøftelser:

1. Strategi for internationalisering af uddannelserne 2. De unge skal være tidligere færdige med deres uddannelser 3. De gymnasiale uddannelser skal forberede de unge bedre til at læse videre

Oplægget indeholder en lang række forslag. Nogle af de vigtigste er:

Nyt udlandsstipendium skal give mange flere danske unge mulighed for at læse i udlandet. Danske studerende skal kunne få tilskud til studieafgifter, hvis de optages på et udenlandsk universitet eller højskole af kvalitet. Ordningen afgrænses bl.a. af en positivliste over de udenlandske universiteter og højskoler, som er omfattet.

Optagesystemet og SU skal indrettes, så de tilskynder de unge til at starte tidligere på at læse videre.

Nye ressourcecentre for naturfag: Der skal oprettes 4-6 nye ressourcecentre, som skal understøtte en inspirerende undervisning på højt fagligt niveau i de naturvidenskabelige fag i gymnasiet. Centrene skal knyttes til universiteterne.

* * *

Resume af debatoplægget er vedlagt pressemeddelelsen . Debatoplæg og øvrigt materiale til Globaliseringsrådets møde ligger på www.globalisering.dk

Der vil blive afholdt pressemøde i forlængelse af rådsmødet fredag den 2. december. Der vil blive udsendt særskilt invitation til pressemødet.

Yderligere oplysninger: Michael Helbo, Statsministeriet 33 92 22 22 Nicolai Kampmann, Undervisningsministeriet 33 92 50 09 Allan Boldt, Videnskabsministeriet, 33 92 97 39