Indholdet på denne side vedrører regeringen Anders Fogh Rasmussen I (2001-05)
Pressemeddelelser

AFR Undervisningsministeren overtager igen ledelsen af Undervisningsministeriet

I anledning af at undervisningsminister Ulla Tørnæs har ytret ønske om igen at overtage ledelsen af de under Undervisningsministeriet hørende forretninger, som i medfør af kongelig resolution af 7. januar 2002 midlertidigt er overdraget til minister for videnskab, teknologi og udvikling Helge Sander, er det efter statsministerens indstilling ved kongelig resolution af 5. februar 2002 bifaldet, at den midlertidige overdragelse af disse opgaver bringes til ophør med virkning fra den 7. februar 2002.