Pressemeddelelse

AFR Vedr. spørgetime i henhold til Folketingets forretningsorden § 20, stk. 10, den 29.11.05

Det skal hermed meddeles, at finansministeren samt socialministeren og ministeren for ligestilling deltager i Folketingets spørgetime i dag, tirsdag den 29. november 2005.