Pressemeddelelse

AFR Vedr. spørgetime i henhold til Folketingets forretningsorden § 20, stk. 10 den 4. november 2003

Det skal hermed meddeles, at skatteministeren og ministeren for videnskab, teknologi og udvikling deltager i Folketingets spørgetime i dag tirsdag den 4. november 2003.