Indholdet på denne side vedrører regeringen Helle Thorning-Schmidt I (2011-14)
Pressemeddelelser

HTS Aftale om forskningssamarbejde mellem Danmark, Grønland og Færøerne

Statsministeren har torsdag den 30. august deltaget i rigsmøde med den grønlandske landsstyreformand Kuupik Kleist og den færøske lagmand Kaj Leo Holm Johannesen i Igaliku i Sydgrønland.

På rigsmødet blev det aftalt at igangsætte et dansk/færøsk/grønlandsk forskningssamarbejde, som skal bygge videre på programmet for klimaforskning i havstrømme ved Færøerne og ligeledes forankres ved Havstovan i Tórshavn.

Det nye samarbejde om forskning i havmiljøet skal involvere forskningsinstitutioner fra Danmark, Færøerne og Grønland. For både Færøernes og Grønlands vedkommende udgør havet og havmiljøet grundlaget for fiskeriet, der er hovederhvervet. Det er vigtigt at understøtte hovederhvervet med forskningsbaseret viden om fiskebestande og klimaforandringer, der kan påvirke de marine økosystemer. Det konkrete fokus i forskningssamarbejdet vil blive aftalt mellem samarbejdsparterne.

Regeringen har afsat 10 mio. kr. over tre år til forskningssamarbejdet.

Statsministeren udtaler i den forbindelse:

”Det er glædeligt, at vi i dag er blevet enige om et samarbejde mellem alle dele af riget inden for et betydningsfuldt forskningsfelt. Det er, når vi samarbejder, at rigsfællesskabet viser sin styrke, og samarbejdet kan gavne alle parter.”

***

Yderligere oplysninger: Særlig rådgiver Noa Redington, tlf. +45 33 92 22 22.