Indholdet på denne side vedrører regeringen Helle Thorning-Schmidt I (2011-14)
Pressemeddelelser

HTS Departementschefens udtalelse i anledning af ombudsmandens udtalelse i Sass Larsen-sagen

I forbindelse med ombudsmandens udtalelse i Sass Larsen-sagen d.d. udtaler Statsministeriets departementschef Christian Kettel Thomsen:

”Ombudsmanden har i dag kritiseret Statsministeriet og Justitsministeriet for procedurefejl i forbindelse med, at Henrik Sass Larsen blev meddelt tavshedspålæg. Tavshedspålægget blev meddelt Henrik Sass Larsen i forbindelse med regeringsdannelsen, hvor han fik vist et notat med oplysninger fra Politiets Efterretningstjeneste. Statsministeriet tager ombudsmandens kritik til efterretning.

Ombudsmanden har i udtalelsen bl.a. peget på, at tavshedspålægget burde have været meddelt skriftligt og ikke som det skete mundtligt, og at det er tvivlsomt, om tavshedspålægget på grund af procedurefejlene kan håndhæves over for Henrik Sass Larsen.

Statsministeriet noterer, at Justitsministeriet har besluttet sig for at udlevere det relevante notat til Henrik Sass Larsen, og at den tavshedspligt, som Henrik Sass Larsen blev pålagt, ikke gælder.”