Indholdet på denne side vedrører regeringen Helle Thorning-Schmidt I (2011-14)
Pressemeddelelser

HTS Møde i Det Europæiske Råd den 1.-2. marts 2012

EU’s stats- og regeringschefer mødes til forårstopmøde i Bruxelles den 1.-2. marts. På dette topmøde vil økonomiske spørgsmål igen stå centralt. Som et led i det såkaldte ”europæiske semester” vil der være en drøftelse af arbejdet med at sikre konsolidering, reformer samt vækst og beskæftigelse i EU.

Derudover skal stats- og regeringscheferne drøfte kandidatstatus til Serbien samt en række udenrigspolitiske emner, herunder situationen i Syrien. Det Europæiske Råd skal ligeledes forberede EU’s holdninger forud for en række internationale topmøder, bl.a. G20-topmødet og Rio+20-konferencen, der begge finder sted i juni 2012.

Forud for mødet i Det Europæiske Råd deltager statsministeren sammen med beskæftigelsesministeren i det sociale trepartstopmøde om vækst og beskæftigelse, der afholdes hvert år forud for forårstopmødet.

Statsminister Helle Thorning-Schmidt udtaler:

”Jeg ser frem til at deltage i mødet i Det Europæiske Råd. Finanspagten er forhandlet på plads og skal underskrives på topmødet. Grundlaget for den nødvendige konsolidering er lagt. Der skal nu sættes fokus på at skabe vækst og beskæftigelse. Her spiller det danske formandskab en central rolle. Vi vil fremme en lang række initiativer – herunder vedr. det indre marked – til gavn for væksten og beskæftigelsen.”

***


Yderligere oplysninger:

Pressesekretær Lea Juel Henriksen telefon 33 92 22 59.