Indholdet på denne side vedrører regeringen Helle Thorning-Schmidt II (2014-15)
Pressemeddelelser

HTS Statsministeren deltager på møde i Det Europæiske Råd

Statsminister Helle Thorning-Schmidt deltager den 25.-26. juni 2015 i mødet i Det Europæiske Råd i Bruxelles. Det sker efter drøftelse med den kongelige undersøger Lars Løkke Rasmussen, da der endnu ikke er dannet nyt Folketing og en ny regering.

Det er almindelig praksis i Det Europæiske Råd, at et medlemslands fungerende stats- eller regeringschef deltager i topmøderne i en situation, hvor en stats- eller regeringschef leder et forretningsministerium, mens forhandlinger om ny regeringsdannelse finder sted. Det er i Det Europæiske Råd ikke muligt at lade sig erstatte af en anden.

Statsministeren har d.d. forelagt topmødets emner for Folketingets partier på et møde i Statsministeriet. Det er praksis, at regeringen i perioden efter et folketingsvalg, og indtil Folketingets Europaudvalg er konstitueret, henvender sig til Folketingets partier og forelægger sager af større betydning forud for møder i EU.

Da regeringen agerer som forretningsministerium, vil statsministeren indtage en tilbageholdende position på topmødet. Statsministeren vil således alene gå ind i drøftelserne, hvis der er danske kerneinteresser på spil, og det i øvrigt står klart, at der ikke blandt Folketingets partier er et flertal imod positionerne på disse spørgsmål.

Konkret forventer statsministeren på topmødet at understrege, at Danmark på grund af retsforbeholdet ikke er omfattet af EU-retlige beslutninger om asyl og indvandring. Under drøftelsen om styrkelse af den Økonomiske og Monetære Union kan der blive behov for at understrege, at processen bør være åben og gennemsigtig for ikke-eurolande, og at sager, der vedrører alle EU-medlemslande, fortsat skal besluttes af alle 28 medlemslande.