Indholdet på denne side vedrører regeringen Helle Thorning-Schmidt II (2014-15)
Pressemeddelelser

HTS Statsministeren er vært for rundbordsdiskussion om energiunionen

Torsdag den 19. marts 2015 er statsministeren vært for en rundbordsdiskussion om energi med politiske ledere fra en række EU-lande. Det sker forud for EU-topmødet torsdag, hvor energiunionen er på dagsordenen. Formålet er at bringe politiske ledere og ledende erhvervsfolk sammen for at give inspiration til drøftelsen om energiunionen på EU-topmødet. Det vil særligt handle om, hvordan vi kan skabe et velfungerende indre marked for energi, der kan sikre både konkurrencedygtig, sikker og bæredygtig energi i Europa. På mødet deltager stats- og regeringscheferne fra Finland, Frankrig, Luxembourg, Nederlandene, Portugal og Sverige samt vicepræsident for Kommissionen med ansvar for energiunionen, Maroš Šefčovič. Derudover deltager en række centrale erhvervs- og energirepræsentanter.

Statsministeren udtaler:

”Vi har brug for et ægte indre marked for energi. Vi står med udfordringer med energisikkerhed og et indlysende behov for at omstille vores energisystem. For at nå de mål, vi har sat os for at nedbringe vores CO2-udledninger og øge vedvarende energi og energieffektivitet, er vi nødt til at skubbe på nu. Det her er en afgørende prioritet for EU.”

”Som politikere kan vi sætte de politiske rammer. Men hvis vi skal skabe resultater, har vi brug for virksomhedernes aktive indsats. Det er virksomheder, der skal investere i udbygningen og moderniseringen af vores energimarked. Vi skal høre hvad de siger. Derfor har jeg inviteret dem, så vi kan tage deres synspunkter med til vores drøftelse på topmødet.”

”Ukraine-krisen illustrerer med al tydelighed behovet for at mindske Europas afhængighed af gas fra bl.a. Rusland. Fælles for de lande, jeg har inviteret med i dag, er at vi mener, at vi bliver nødt til at tænke både grønt og langsigtet i vores energiløsninger, hvis vi skal øge vores energisikkerhed.”

***

For yderligere oplysninger kontakt pressesekretær Jakob Bøving Arendt, telefon 3392 2259.