Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen I (2009-11)
Pressemeddelelser

LLR Burka og niqab hører ikke hjemme i det danske samfund

Regeringen nedsatte i august 2009 en embedsmandsarbejdsgruppe med det formål at undersøge brugen af burka, niqab og lignende beklædning. Arbejdsgruppen har nu afrapporteret.

Regeringen er fast besluttet på at bekæmpe det menneske- og kvindesyn, som burka og niqab symboliserer. Regeringen opfordrer derfor til, at de eksisterende regler og muligheder for faktisk at begrænse brugen af burka og niqab anvendes fuldt ud.

Papiret ”Burka og niqab hører ikke hjemme i det danske samfund” redegør for regeringens holdning til burka og niqab og de virkemidler, som kan begrænse brugen af burka og niqab mest muligt.

Finansministeren og indenrigs- og socialministeren vil straks tage initiativ til et møde med KL og Danske Regioner for at sikre, at gældende regler anvendes. Alle offentlige arbejdspladser skal have kendskab til de gældende regler og bruge de muligheder, der er, så burka og niqab ikke anvendes på de statslige, kommunale og regionale arbejdspladser.

*

Arbejdsgruppens afrapportering og papiret ”Burka og niqab hører ikke hjemme i det danske samfund” er tilgængelige på www.stm.dk.