Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-19)
Pressemeddelelser

LLR Donation til ny indretning af Marienborg

Marienborg har siden 1962 været stillet til rådighed for den til enhver tid siddende statsminister. Siden da har Marienborg dannet ramme om mange repræsentative arrangementer, herunder besøg af udenlandske statsoverhoveder, regeringschefer, receptioner og møder med organisationer og virksomheder. Marienborg ejes af Statsministeriet, mens vedligehold og løbende drift af ejendommen forestås af Slots- og Kulturstyrelsen.

Indretningen af hovedbygningen, hvor repræsentationslokalerne er, står i det store hele som ved overtagelsen i 1962.

A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har bevilget 3.650.000 kr. til ny indretning og møblering af hovedbygningen, der forinden er blevet sat i stand.

Med fondens donation bliver Marienborg i højere grad et udstillingsvindue for dansk design, kunst og kultur i forbindelse med møder og repræsentative arrangementer.

Statens Kunstfond har udpeget Studio 0405 som kurator for projektet. Arbejdet udføres i et samarbejde mellem Studio 0405, Statens Kunstfond og Statsministeriet. Projektet forventes afsluttet i efteråret 2018.

De seneste år er Marienborg blevet åbnet for offentligheden, idet der både afholdes Sankt Hans-arrangementer og Haveselskabets ”Åben Have-dag” på stedet. Fremadrettet vil offentligheden ved passende lejligheder også få adgang til hovedbygningen for at opleve de nye rammer.

Formand for Statens Kunstfond Michael Bojesen udtaler:
”Vi er glade for, at Statens Kunstfond bliver taget med på råd i så vigtig en opgave som nyindretningen af Marienborg.
Kunstfonden har netop blik for talenterne og vækstlaget, og når man viser modet til at invitere samtidens kunst og design indenfor, giver det et mere tidssvarende og nuanceret billede af Danmark til de hundredvis af gæster fra ind- og udland, som hvert år besøger Marienborg. Det sender et vigtigt signal om, at kreativitet og innovation er et afgørende råstof for os i fremtiden.”

Enhedschef Anette Straagaard i Slots- og Kulturstyrelsen udtaler:
”Slots- og Kulturstyrelsen har blandt andet til opgave at stå for løbende vedligehold af bygningsværker, der har betydning for Danmarks kulturarv. Marienborg er en ganske særlig bygning med stor repræsentativ værdi i Danmark, hvor vi har varetaget en nænsom, men hårdt tiltrængt istandsættelse af bygningens gulve og vægge.”

Læs mere om projektet hos Statens Kunstfond: https://www.kunst.dk/marienborg/

***

For yderligere oplysninger kontakt:
Statens Kunstfond, pressetelefon 4139 3853
Slots- og Kultursstyrelsen, pressetelefon 2261 1995
Ledende pressesekretær i Statsministeriet, Jakob Bøving Arendt, telefon 3392 2259.