Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen I (2009-11)
Pressemeddelelser

LLR Historisk udredning om de juridisk faderløse i Grønland

Regeringen og Grønlands landsstyre er enige om, at der skal udarbejdes en historisk udredning af retsstillingen for børn født uden for ægteskab efter grønlandsk og dansk ret, før børneloven for Grønland trådte i kraft. For Vestgrønland trådte loven i kraft i 1963 og for Østgrønland i 1974.

Udredningen skal beskrive, hvilke overvejelser der lå til grund for at opretholde eller ændre retsstillingen i Grønland frem til 1963/1974. Ligeledes skal udredningen beskrive i hvilket omfang, der var dialog mellem danske og grønlandske myndigheder herom.

Udredningen udarbejdes af professor Linda Nielsen, adjunkt Sniff Andersen-Nexø og cand. mag. Jens Heinrich.

Udredningen forventes at være færdig den 1. juni 2011.

Kommissoriet for udredningen kan findes på Statsministeriets hjemmeside.