Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen I (2009-11)
Pressemeddelelser

LLR Integrationsministerens redegørelse om indfødsret til statsløse personer født i Danmark

Statsminister Lars Løkke Rasmussen udtaler:

”Jeg har i går aftes modtaget integrationsminister Birthe Rønn Hornbechs redegørelse om Integrationsministeriets behandling af ansøgninger om indfødsret fra statsløse personer født i Danmark.

Redegørelsen er oversendt til Folketinget og offentliggjort på Integrationsministeriets hjemmeside.

Jeg er tilfreds med, at der nu er kommet en redegørelse om sagen fra integrationsministeren. Redegørelsen viser, at 36 statsløse personer fejlagtigt har fået afslag på at få dansk indfødsret, og at Folketinget burde have været orienteret om sagen på et væsentligt tidligere tidspunkt, end det skete.

Jeg har noteret mig, at integrationsministeren har beklaget disse forhold og har rettet op på de skete fejl ved af egen drift at genoptage de 36 sager og ved at iværksætte tiltag i forhold til statsløse personer, der kan være vejledt forkert om deres rettigheder.

Regeringen har i lyset af de mange spørgsmål, sagen har givet anledning til, imidlertid ud fra en samlet vurdering besluttet, at der bør gennemføres en uvildig undersøgelse af sagen. Der nedsættes derfor nu en undersøgelseskommission.

Justitsministeren vil straks iværksætte udarbejdelsen af et kommissorium for undersøgelsen og derefter forelægge det for Folketinget.

Birthe Rønn Hornbech ophører som integrationsminister og kirkeminister og udtræder dermed af regeringen.”