Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen II (2015-16)
Pressemeddelelser

LLR Ministeroverdragelser mandag den 29. juni 2015

Der vil som tidligere meddelt være ministeroverdragelser i ministerierne mandag den 29. juni 2015

Overdragelsesforretningerne finder sted i de hidtidige ministerier efter følgende plan:

Kl. 13.00 i Statsministeriet:

Helle Thorning-Schmidt overdrager til Lars Løkke Rasmussen.

Kl. 13.30 i Økonomi- og Indenrigsministeriet:

Morten Østergaard overdrager til social- og indenrigsminister Karen Ellemann.

Kl. 13.30 i Uddannelses- og Forskningsministeriet:

Sofie Carsten Nielsen overdrager til uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen.

Kl. 13.30 i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse:

Nick Hækkerup overdrager til sundheds- og ældreminister Sophie Løhde

Kl. 13.30 i Skatteministeriet:

Benny Engelbrecht overdrager til skatteminister Karsten Lauritzen

Kl. 14.00 i Finansministeriet

Bjarne Corydon overdrager til finansminister Claus Hjort Frederiksen.

Kl. 14.00 i Udenrigsministeriet:

Martin Lidegaard og Mogens Jensen overdrager til udenrigsminister Kristian Jensen.

Kl. 14.00 i Undervisningsministeriet:

Christine Antorini overdrager til minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby.

Kl. 14.00 i Miljøministeriet:

Kirsten Brosbøl overdrager til miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen.

Kl. 14.00 i Kulturministeriet:

Marianne Jelved overdrager til kulturminister og kirkeminister Bertel Haarder.

Kl. 14.30 i Justitsministeriet:

Mette Frederiksen overdrager til justitsminister Søren Pind.

Kl. 14.30 i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter:

Carsten Hansen overdrager til udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg.

Kl. 14.30 i Transportministeriet:

Magnus Heunicke overdrager til transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt.

Kl. 14.30 i Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Rasmus Helveg Petersen overdrager til energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt.

Kl. 14.30 i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri:

Dan Jørgensen overdrager til miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen.

Kl. 15.00 i Erhvervs- og Vækstministeriet:

Henrik Sass Larsen overdrager til erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen.

Kl. 15.00 i Beskæftigelsesministeriet:

Henrik Dam Kristensen overdrager til beskæftigelsesminister Jørgen Neergaard Larsen.

Kl. 15.00 i Kirkeministeriet:

Marianne Jelved overdrager til kulturminister og kirkeminister Bertel Haarder.

Kl. 15.00 i Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold:

Manu Sareen overdrager til social- og indenrigsminister Karen Ellemann.

Kl. 15.15 i Forsvarsministeriet:

Nicolai Wammen overdrager til forsvarsminister og minister for nordisk samarbejde Carl Holst.