Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen I (2009-11)
Pressemeddelelser

LLR Møde i regeringens Vækstforum (1)

Regeringens Vækstforum afholder den 25.-26. november 2010 møde på virksomheden Logimatic i Aalborg under overskriften: ”Vækst gennem fornyelse”.

Hovedemnerne for mødet er vækst og fornyelse gennem øget konkur-rence, klimakommissionens anbefalinger i et vækstperspektiv og vækst gennem innovation og fornyelse.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen udtaler:

”Vækstforum har kortlagt 10 udfordringer for vækst i Danmark. Nu går arbejdet i Vækstforum ind i en ny fase, hvor vi vil fremlægge kon-krete forslag til, hvordan vi kan overvinde udfordringerne én for én.

En af de udfordringer er, at konkurrencen i Danmark er for svag. Det koster hver dansk familie 18.000 kr. om året. Og det hæmmer opfindsomheden og væksten i samfundet.

På mødet i Vækstforum skal vi drøfte, hvordan vi helt konkret kan forbedre konkurrencen – både i den private og den offentlige sektor – så samfundets ressourcer anvendes bedst muligt og væksten og velstanden styrkes.”

* * *

Torsdag den 25. november forud for mødet i Vækstforum holder statsministeren, udenrigsministeren, finansministeren og økonomi- og erhvervsministeren møde med ledelse og medarbejdere på Logimatic. Dette møde starter klokken 11:00. Umiddelbart efter mødet vil der være rundvisning for ministrene på Logimatic, inden der klokken 11.35 er stormøde for alle ansatte på Logimatic med statsministeren og udenrigsministeren. Selve mødet i Vækstforum starter klokken 13:00.

Der er billedmulighed for fotografer i starten af ovennævnte møder torsdag.

Fredag den 26. november klokken 12:00 afholder statsministeren og udenrigsministeren pressemøde på Logimatic.

Journalister og fotografer, der ønsker adgang til Logimatic, skal for-udgående tilmelde sig til Lene Dahlstrøm, Logimatic, på tlf. 96 34 70 08 eller pr. mail: lene.dahlstrom@logimatic.dk. Tilmelding senest onsdag den 24. november kl. 16. Tilmeldte journalister skal medbrin-ge pressekort, der skal bæres synligt.

Debatoplæg, dagsorden og øvrigt mødemateriale findes på www.stm.dk

Oplægget Vækst og fornyelse gennem øget konkurrence kan findes her

Det samlede materiale inklusive dagsorden og deltagerliste kan findes her (OBS!)

Yderligere oplysninger:
- Pressesekretær Lea Juel Henriksen, Statsministeriet, tlf. 33 92 22 59
- HR koordinator Lene Dahlstrøm, Logimatic, tlf. 96 34 70 08

Adresse:
Logimatic
Sofiendalsvej 5
9200 Aalborg SV