Pressemeddelelser

LLR Møde i regeringens Vækstforum den 15.-16. april

Regeringens Vækstforum holder møde den 15.-16. april hos Novo Nordisk på Hvidøre i Klampenborg. Temaet for Vækstforums møde er "Vækst i en åben verden".

Til brug for mødet har regeringen offentliggjort to debatoplæg:

Debatoplægget "Veje til vækst - hvad skal drive væksten i Danmark?" rejser nogle generelle spørgsmål for velstandsvækst i forhold til, hvor der er behov for en offentlig indsats, og hvor virksomhederne selv kan finde frem til de bedste løsninger.

I debatoplægget "Vækst i en åben verden - tiltrækning af arbejdskraft, investeringer og samhandel" peges på, at Danmark skal være bedre til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft og investeringer, og at vi skal blive bedre til at gøre os gældende på eksportmarkederne.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen udtaler:

”Det er afgørende for Danmarks vækstmuligheder, at højtkvalificerede udlændinge har lyst til at arbejde her i landet. Derfor har regeringen, siden vi trådte til, gjort det nemmere for udenlandsk arbejdskraft at komme til landet. Antallet af tilladelser til arbejde og studier er næsten firedoblet siden 2001. Men der er behov for at gøre endnu mere. Det kan f.eks. være for at fastholde internationale studerende i Danmark, også efter de er færdige med uddannelsen. Det kan også være, at kontakten til de danske myndigheder skal tilrettelægges bedre. Det er nogle af de emner, jeg ser frem til at diskutere med Vækstforum på vores møde.”

* * *

Torsdag den 15. april forud for mødet i Vækstforum holder statsministeren, udenrigsministeren, finansministeren og økonomi- og erhvervsministeren et møde med ledelsen på Novo Nordisk. Dette møde afholdes klokken 10:30. Selve mødet i Vækstforum starter klokken 12:00.

Der er billedmulighed for fotografer i starten af begge møder torsdag.

Fredag den 16. april klokken 13:30 er der pressemøde.

Journalister og fotografer, der ønsker adgang til Hvidøre, skal forudgående tilmelde sig, kontakt Tania Sabroe hos Novo Nordisk på tlf. 44 42 37 30 eller pr. mail: tsbo@novonordisk.com. Tilmelding senest onsdag den 14. april kl. 16. Tilmeldte journalister skal medbringe pressekort, der skal bæres synligt.

Debatoplæg, dagsorden og øvrigt mødemateriale findes på www.stm.dk

Yderligere oplysninger:
- Fungerende pressechef Michael Helbo, Statsministeriet, tlf. 33 92 22 22
- Media relations officer Tania Sabroe, Novo Nordisk, tlf. 44 42 37 30.