Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen I (2009-11)
Pressemeddelelser

LLR Møde i Vækstforum

Regeringens Vækstforum afholder den 9.-10. september 2010 møde på Copenhagen Business School under overskriften: ”Ny vækst i Danmark – hvad er diagnosen?”

Flere medlemmer i Vækstforum har efterspurgt et fælles udgangs-punkt om Danmarks udfordringer for at skabe ny vækst. Formålet med mødet er derfor at opnå en fælles forståelse for, hvilke udfordringer Danmark står overfor. Denne diagnose vil danne grundlag for de fremtidige drøftelser i Vækstforum.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen udtaler forud for mødet:

”Regeringen har fokus rettet på den offensive og fremadrettede opgave - at få væksten igen. Både for at sikre velfærden og den enkeltes velstand.

Vækstforum spiller en central rolle i dette arbejde. Fremadrettet vil drøftelserne i Vækstforum fokusere på konkrete løsninger, som kan skabe fornyet vækst og jobs i Danmark efter krisen.

Jeg ser frem til at få et fælles udgangspunkt for Vækstforums fremtidige drøftelser af de udfordringer, Danmark står overfor.”

* * *

Torsdag den 9. september forud for mødet i Vækstforum holder stats-ministeren, finansministeren, undervisningsministeren og viden-skabsministeren møde med ledelsen på Copenhagen Business School. Dette møde starter klokken 13.00. Selve mødet i Vækstforum starter klokken 14:30.


Der er billedmulighed for fotografer i starten af begge møder torsdag, men selve møderne er ellers lukkede for pressen.


Fredag den 10. september klokken 9.00-9.50 holder Singapores fi-nansminister Tharman Shanmugaratnam oplæg for Vækstforums medlemmer og studerende på Copenhagen Business School. Foredraget vil være åbent for pressen.


Fredag klokken 11:15 holder statsministeren og økonomi- og erhvervsministeren pressemøde på Copenhagen Business School.

Journalister skal medbringe pressekort, der skal bæres synligt.

Dagsorden for mødet findes på www.stm.dk

Yderligere oplysninger:
Pressechef Michael Helbo, Statsministeriet, tlf. 33 92 22 22
Pressesekretær Lea Juel Henriksen, Statsministeriet, tlf. 33 92 22 59 Pressesekretær Erik Ljunggren, Økonomi- og Erhvervsministeriet, tlf. 40 18 43 46