Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen I (2009-11)
Pressemeddelelser

LLR Nordisk Globaliseringsforum 2010

De fem nordiske statsministre deltager den 20. maj i Nordisk Globaliseringsforum, som i år finder sted på Borupgaard i Snekkersten som led i Danmarks formandskab for Nordisk Ministerråd i 2010.

Til forummet har statsministrene inviteret en kreds af erhvervsledere, universitetsfolk og andre til at drøfte de centrale udfordringer, som Norden står over for i lyset af globaliseringen og udviklingen i den internationale økonomi. I fokus vil være det nordiske samarbejde om grøn vækst, hvor Norden har en styrkeposition på det globale marked. Med de nye muligheder, som den grønne omstilling skaber for Norden, kommer imidlertid også skarpere konkurrence bl.a. fra vækstregioner som Asien. Formålet med Globaliseringsforum er at generere idéer og forslag til, hvordan det nordiske samarbejde om håndteringen af denne udfordring kan styrkes.

Det årlige Globaliseringsforum er med til at sætte retningen for arbejdet i Nordisk Ministerråd. Dette års forum gennemføres over én dag med ca. 35 inviterede deltagere. Til inspiration for statsministrenes drøftelser er inviteret et antal eksterne oplægsholdere, herunder blandt andre generaldirektøren for WTO, Pascal Lamy.

De nordiske statsministre afholder dagen efter på Marienborg deres årlige sommermøde.

I forbindelse med Globaliseringsforum udtaler statsminister Lars Løkke Rasmussen:

”Nordisk Globaliseringsforum 2010 holdes på et vigtigt tidspunkt. Den nordiske model er kommet under pres. Den økonomiske krise har påvirket alle de nordiske lande og har sat nye rammer for vores indsats for at skabe vækst og beskæftigelse. Konkurrencen fra vækstregionerne er blevet skærpet, og vi kan ikke længere tage vores traditionelle førerpositioner for givet. Disse og andre fælles udfordringer ser jeg frem til at drøfte med de øvrige nordiske statsministre”.


* * *

Nordisk Globaliseringsforum 2010 finder sted på Comwell Borupgaard i Snekkersten.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen modtager de nordiske gæster fra klokken 09:45. Klokken 09:55 er der familiefoto. Klokken 17:30 er der fælles pressemøde.

Yderligere oplysninger: Michael Helbo, tlf 33 92 22 22