Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen I (2009-11)
Pressemeddelelser

LLR Nyt partnerskab om skov og klima

Mere end 50 lande er i dag i Oslo blevet enige om at indgå et partnerskab, hvor landene skal samarbejde om at bekæmpe skovrydning.

Skovrydningen er i dag et massivt problem, der udgør 15-20% af de globale udledninger. Partnerskabslandene, der omfatter både udviklingslande og industrilande, var enige om, at der over de kommende 3 år skal ydes op til 4 mia. dollars i finansiel støtte til at standse skovfældning og til at plante ny skov. Målet er at fjerne skovenes bidrag til den globale opvarmning.

Danmark har planlagt at bidrage med i alt 60 mio. kr. i 2010.

Partnerskabet er en direkte udmøntning af Copenhagen Accord. Et af Københavns-aftalens kerneelementer var at få iværksat konkret handlen her og nu. Partnerskabet på skovområdet er et eksempel på, hvordan Copenhagen Accord kan føres ud i livet.

I alt 126 lande har associeret sig til Copenhagen Accord. Det svarer til knap 90 % af verdensøkonomien og 82% af verdens udledninger.

Statsministeren deltog i mødet i Oslo og udtaler:

”Det nye partnerskab er det vigtigste skridt, der hidtil er taget for at standse skovrydning globalt. Jeg er glad for, at den norske statsminister har stillet sig i spidsen for dette initiativ, der er en konkret udmøntning af den aftale, vi lavede i København.

Vi har fokuseret på praktisk samarbejde, der kunne føre til konkrete resultater - også mens de formelle forhandlinger fortsætter. Det er nu lykkedes, når det gælder arbejdet med at standse rydningen af de tropiske skove.”