Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-19)
Pressemeddelelser

LLR Nyt trepartsforløb indledes i Statsministeriet

Statsminister Lars Løkke Rasmussen har inviteret arbejdsmarkedets parter til trepartsforhandlinger om fremtidens voksen-, efter- og videreuddannelsessystem (VEU) torsdag den 22. juni kl. 9.00 i Statsministeriet.

Det er regeringens tredje trepartsforløb, der indledes torsdag. Tidligere har regeringen indgået trepartsaftaler om integration og praktikpladser med arbejdsmarkedets parter.

Mødet i Statsministeriet er et sættemøde forud for det forhandlingsforløb om VEU, der skal finde sted i Beskæftigelsesministeriet. VEU-ekspertgruppen præsenterede den 13. juni sine anbefalinger til regeringen.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen udtaler forud for mødet:

”Alle danskere skal kunne se en lys fremtid foran sig. Det kræver, at ingen læner sig tilbage, når eksamensbeviset er i hus, men indstiller sig på at lære hele livet. Vi skal kunne omstille os, når nogle jobfunktioner forsvinder, andre ændrer sig og nye opstår, f.eks. som følge af ny teknologi. Ellers risikerer vi, at virksomhederne ikke kan få medarbejdere med de rigtige evner, og det vil koste den enkelte og samfundet dyrt.

Derfor er det også bekymrende, at mange medarbejdere ikke finder efteruddannelse relevant. Det viser, at der er noget galt med systemet, som det er i dag. Det skal vi rette op på.

Jeg glæder mig derfor til at indlede mit tredje trepartsforløb sammen med repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter. Sammen skal vi skabe et stærkere og mere fleksibelt voksen- og efteruddannelsessystem, der bedre svarer til virksomhedernes og medarbejdernes behov. Vi vil sideløbende i Disruptionrådet drøfte, hvordan vi også herfra kan understøtte uddannelse, der får alle med ind i fremtiden.”

***

Der er fotomulighed for pressen ved mødestart og statsministerens indledende bemærkninger. Tilmelding er nødvendig til: Afdelingsleder Hjørdis de Stricker, hn@stm.dk senest onsdag den 21. juni kl. 16.00.

***

Yderligere oplysninger hos ledende pressesekretær Jakob Bøving Arendt, telefon 3392 2259.