Pressemeddelelse

LLR Pressemeddelelse

Efter statsministerens indstilling er det ved Åbent Brev bestemt, at der af hensyn til lovgivningsarbejdet i Folketinget samt valgperiodens snarlige udløb afholdes nyvalg til Folketinget i hele riget torsdag den 15. september 2011.