Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen II (2015-16)
Pressemeddelelser

LLR Regeringen udpeger ambassadør Peter Taksøe-Jensen til at forestå udenrigs- og sikkerhedspolitisk udredning

Regeringen har i dag udpeget ambassadør Peter Taksøe-Jensen til at forestå en udredning af dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen udtaler i den forbindelse:

”Danmark skal fortsat stå stærkt i det internationale samfund. Vi skal tage ansvar og gøre en forskel. For at skabe de bedst mulige rammer for en stærk og sammenhængende dansk udenrigs-, sikkerheds-, forsvars- og handelspolitik iværksætter regeringen i dag en samlet udenrigspolitisk udredning. Målet er, at vi indenfor et halvt år får et samlet strategisk bud på, hvilke kerneopgaver Danmark kan og skal løse udenfor landets grænser, samt hvordan vi i den forbindelse bedst fremmer danske interesser og værdier.

Det er vigtigt, vi fokuserer indsatsen, hvor vi kan gøre den største forskel. Udenrigs- og sikkerhedspolitikken skal i endnu højere grad understøtte et trygt og rigt Danmark med en stærk sammenhængskraft. Det kræver et nøgternt overblik og en skarp analyse af de tendenser, vi ser internationalt.”

Udenrigsminister Kristian Jensen udtaler:

”Verden forandrer sig hastigt, og de kriser og geopolitiske udviklinger, som vi har set de seneste år, giver Danmark, EU og verdenssamfundet både nye udfordringer og masser af muligheder. Det giver rigtig god mening at få et friskt perspektiv på Danmarks samlede udenrigs- og sikkerhedspolitik. Vi skal være bedst muligt rustet til den globale virkelighed, og jeg glæder mig til at få Peter Taksøe-Jensens input til, hvordan vi bedst varetager Danmarks interesser globalt.”

Forsvarsminister Carl Holst udtaler:

"Det nuværende forsvarsforlig blev indgået i efteråret 2012, og der er siden dengang sket væsentlige ting på den sikkerhedspolitiske front. Jeg ser også derfor frem til resultatet af den udredning, som regeringen nu har taget initiativ til. Og jeg er sikker på, at vi med udredningen får et godt og gennemarbejdet indspil til de politiske forhandlinger om det næste forsvarsforlig."

For at forberede Danmark bedst muligt på de nye vilkår og muligheder skal udredningen med afsæt i en afdækning af Danmarks strategiske interesser præsentere et samlet bud på en stærkere koordinering og samtænkning af Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitik, forsvarspolitik, handelspolitik og eksportfremme samt udviklingspolitik. Endvidere skal udredningen præsentere et samlet strategisk bud på kerneopgaver og prioriteter til fremme af Danmarks interesser.

Udredningen skal foreligge inden udgangen af april 2016 og vil blandt andet indgå i grundlaget for kommende forhandlinger om et nyt forsvarsforlig fra 2017 og en ny udviklingspolitisk strategi.

Udredningsarbejdet vil forestås af Peter Taksøe-Jensen, der gennem en lang karriere i udenrigstjenesten har stor erfaring med og indsigt i dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Peter Taksøe-Jensen er i dag ambassadør i New Delhi og har de seneste 5 år været Danmarks ambassadør i Washington. Før dette har han bl.a. været assisterende generalsekretær for juridiske anliggender i FN, ligesom han har været chef for Udenrigsministeriets juridiske tjeneste.

Udredningens kommissorium kan ses her