Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen I (2009-11)
Pressemeddelelser

LLR Ressortoverførsel

Efter statsministerens indstilling er det ved kongelig resolution af 7. marts 2011 bestemt, at ressortansvaret for sagen vedrørende ansøgning om partistøtte for 2011 dateret den 14. januar 2011 fra Venstres Landsorganisation (j.nr. 1101573) overføres fra indenrigs- og sundhedsministeren til justitsministeren, idet der vil kunne rejses tvivl om indenrigs- og sundhedsministerens habilitet i forbindelse med behandlingen af sagen.