Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen II (2015-16)
Pressemeddelelser

LLR ”Sammen om integration” – statsminister Lars Løkke Rasmussen indbyder civilsamfundet til et topmøde om en bedre integrationsindsats

Statsminister Lars Løkke Rasmussen har inviteret en række frivillige organisationer, virksomheder, uddannelsesinstitutioner m.fl. til et topmøde på Marienborg torsdag den 24. september 2015 kl. 13.00.

Formålet med mødet er at hente ny inspiration og udveksle idéer om, hvordan vi bedst muligt kan få integreret de mange flygtninge, som Danmark for tiden tager imod – hvad enten det gælder integration på arbejdsmarkedet, i uddannelsessystemet, i foreningslivet eller i lokalsamfundet.

På mødet deltager også udlændinge-, integrations- og boligministeren, beskæftigelsesministeren, ministeren for børn, undervisning og ligestilling samt uddannelses- og forskningsministeren.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen udtaler:

”Vores integrationsindsats har i en årrække ikke skabt gode nok resultater. For få indvandrere får et arbejde eller en uddannelse. For mange lever på passiv forsørgelse uden reel kontakt til det danske samfund.

Det er vi nødt til at gøre bedre. For en vellykket integration er afgørende for sammenhængskraften i vores samfund.

For tiden ankommer mange nye flygtninge til Danmark. Med dem kommer nye udfordringer for vores integrationsindsats – og vi har nu et fælles ansvar for ikke at gentage tidligere tiders fejltagelser.

Men med de nye udfordringer har der også vist sig nye muligheder. På kort tid er der i civilsamfundet frisat nye, stærke kræfter. Og mange borgere og virksomheder har allerede givet udtryk for, at de ønsker at bidrage til at få de nye flygtninge bedst muligt integreret i vores samfund. Det momentum skal vi gribe.

Derfor har regeringen inviteret civilsamfundet til et topmøde om, hvordan vi arbejder bedre sammen om integration.”

I forbindelse med topmødet er der følgende pressemuligheder (foreløbigt program – ændringer kan forekomme):

Pool 1: Deltagernes ankomst til Marienborgs pavillon (fotomulighed). Seneste ankomst er kl. 12.30
Pool 2: Statsministerens velkomsttale i Marienborgs pavillon (fotomulighed). Seneste ankomst er kl. 12.45
Pool 3: Doorstep med statsministeren efter topmødet. Seneste ankomst er 15.45.

Bemærk venligst, at det kræver forudgående tilmelding at dække topmødet, idet der er et begrænset antal pladser. Tilmeldingsfrist er onsdag den 23. september kl. 11.00. Medier der har fået plads, vil få direkte besked om dette.

I tilmeldingen angives medie, navn og hvilke pools man ønsker at tilmelde sig. Tilmeldingen sendes til kontorfuldmægtig Hjørdis de Stricker, hn@stm.dk

Det er desværre ikke muligt for pressen at parkere på Marienborg.

På dagen skal pressekort medbringes og bæres synligt.

Yderligere oplysninger hos pressesekretær Jakob Bøving Arendt telefon 3392 2259.