Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-19)
Pressemeddelelser

LLR Statsminister Lars Løkke Rasmussens mindeord om tidligere minister Niels Anker Kofoed

Det er med sorg, at jeg har modtaget nyheden om, at tidligere medlem af Folketinget, minister og medlem af Europa-Parlamentet Niels Anker Kofoed (V) er død.

Niels Anker havde sine rødder på Bornholm, og i alle sammenhænge var han klippefast og klar i mælet. Han talte altid med stolthed om sin fødeø. Han ærede familieværdier og glæden ved den fædrene gård. Og han elskede Venstre, som han mente, at han var født ind i.

For Niels Anker var det vigtigt at bidrage og tage ansvar. Sidst i 50’erne var han i en to-årig periode formand for Venstres Ungdom, og som folkevalgt tog han hele turen fra sognerådet til den nye struktur med amtsrådet. I naturlig forlængelse heraf blev han i 1968 medlem af Folketinget. Hans baggrund i landbruget prægede hans virke, og i 1973 blev han første gang landbrugsminister- og fiskeriminister. Det var i Poul Hartlings smalle Venstre-regering. Siden var han landbrugsminister i SV-regeringen i 1978-79 og igen i Schlüters firkløverregering fra 1982.

Lige fra Danmarks indtræden i EU – dengang EF – var Niels Anker Kofoed levende optaget af det europæiske samarbejde og ikke mindst de muligheder, som det gav for dansk eksport. I to omgange var han medlem af Europa-Parlamentet, og han blev kendt som en energisk fortaler for EU.

I 1999 stoppede Niels Anker sin politiske karriere, og han vendte hjem til slægtsgården på Bornholm.

I Niels Anker Kofoed har vi mistet en politiker, som evnede at spænde fra det helt lokale til det globale. I hans verden var der plads til såvel små sager på Bornholm som store visioner for Europa.

Æret være hans minde.