Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-19)
Pressemeddelelser

LLR Statsministeren besøger Strasbourg og Davos

Statsministeren besøger som led i det danske formandskab for Europarådets Ministerkomité Europarådets parlamentariske forsamling (PACE) i Strasbourg den 24. januar, hvorefter han rejser til Davos for at deltage i årsmødet for World Economic Forum frem til den 26. januar.

Statsministeren vil i Strasbourg tale i den Parlamentariske Forsamling. Derudover mødes statsministeren med Europarådets generalsekretær, formanden for PACE samt præsidenten for den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Statsministeren vil under besøget sætte fokus på hovedprioriteten for det danske formandskab – en reform af det europæiske menneskerettighedssystem.

Statsministeren udtaler forud for besøget i Strasbourg:

”Vi lever i en tid, hvor de internationale institutioner er vigtigere end nogensinde før. Danmark var med til at grundlægge Europarådet, som i årtier har kæmpet og fortsat kæmper for de værdier, vores samfund bygger på. Det kræver reformer at sikre fortsat opbakning til menneskerettighedssystemet.

Det er regeringens holdning, at kriminelle udlændinge i videst muligt omfang skal udvises af Danmark. Og vi har rejst en kritisk diskussion af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols fortolkning af konventionen, fordi den i nogle sager har ført til en urimelig situation.

Der er tegn på, at Menneskerettighedsdomstolen allerede lytter og er på vej i den rigtige retning. Det er positivt. Den udvikling skal vi fastholde og skubbe yderligere til i vores reforminitiativ. Det glæder jeg mig til at drøfte i Strasbourg.”

I Davos vil statsministeren diskutere perspektiver og udfordringer ved automatisering og digitalisering af arbejdsopgaver, men også det globale arbejde for at indfri FN’s verdensmål og klimaaftalen fra Paris. Statsministeren mødes bl.a. med lederne af de store globale private aktører Microsoft, Siemens og Unilever. Fra den danske regering deltager også finansministeren, erhvervsministeren og beskæftigelsesministeren.

Statsministeren udtaler forud for Davos:

”I Davos ser jeg frem til at drøfte nogle af de helt store globale udfordringer, herunder hvordan vi mest effektivt når verdensmålene og Parisaftalen, men også hvordan vi nationalt forbereder vores samfund på de store teknologiske omvæltninger. Kort sagt: Hvordan vi får alle med ind i fremtiden og maksimalt udbytte af de teknologiske muligheder

Jeg vil bruge møderne i Davos til at skabe yderligere opbakning til P4G og hente inspiration til arbejdet i Disruptionrådet.
Jeg ser frem til drøftelser både med internationale samarbejdspartnere og de danske repræsentanter fra virksomheder og fagbevægelse, der deltager i Davos.”

Danmark har været hovedaktør bag etableringen af P4G - Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030 - som udover Danmark tæller Chile, Colombia, Mexico, Sydkorea, Vietnam, Etiopien og Kenya samt C40-netværket af 92 globale megabyer, der tegner sig for en fjerdedel af verdens BNP.

***

Yderligere oplysninger hos pressesekretær Morten Sørensen telefon 3392 2262