Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-19)
Pressemeddelelser

LLR Statsministeren overværer militær øvelse i Oksbøl

Onsdag den 8. marts overværer statsministeren og forsvarsministeren en stor militær øvelse i Oksbøl. Det drejer sig om bataljonskampgruppen, der udgør det danske landbaserede bidrag til NATO’s spydspidsstyrke, VJTF. Spydspidsstyrken skal hurtigt kunne rykke ud til brændpunkter og krisesituationer både i og uden for NATO’s område.

Bidraget består af cirka 1.000 soldater bl.a. fra Gardehusarregimentet og Jyske Dragonregiment. I alt udgør NATO’s landbaserede spydspidsstyrke cirka 5.000 soldater ud af den samlede udrykningsstyrke cirka 40.000 soldater.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen udtaler forud for besøget:

”Den sikkerhedspolitiske situation er under opbrud, og trusselsbilledet er under konstant forandring og bliver stadig mere komplekst. I en sådan virkelighed er det vigtigt, at vi har en hurtig udrykningsstyrke i NATO, der kan forsvare vores tryghed.

Derfor bidrager Danmark substantielt til udrykningsstyrken, så vi kan yde vores til den fælles sikkerhed. Og derfor vil regeringen give et mærkbart løft til det danske forsvar.

Det bliver spændende at se kampgruppen dygtiggøre sig, så de er i topform og klar, hvis der opstår en militær krise.”

***

Programmet starter kl. 8.15 i Oksbøl og slutter ca. kl. 11.00.
Presse, der ønsker at deltage, skal tilmelde sig seneste tirsdag 7. marts kl. 19.00 hos Janne Utke Ramsing, telefon 25 55 60 27.

Pressen skal onsdag ankomme senest kl. 7.30 ved Oksbøllejrens Hovedvagt, Gærup Havvej 2, 6840 Oksbøl, hvorfra de vil blive ledt ud i øvelsesterrænet.

***

Yderligere oplysninger pressesekretær Sabrina Drevsfeldt Theil telefon 3392 2296.