Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-19)
Pressemeddelelser

LLR Udtalelse efter møde mellem statsministeren og Formanden for Naalakkersuisut (1)

De grønlandske lufthavnsprojekter og styrket erhvervssamarbejde
Statsministeren og Formanden for Naalakkersuisut har i dag indgået en tillægsaftale til aftalen fra september 2018 om dansk engagement i de grønlandske lufthavnsprojekter og styrket erhvervssamarbejde mellem Danmark og Grønland.

Statsministeren og Formanden for Naalakkersuisut noterer med tilfredshed, at arbejdet med at konkretisere aftalen fra september 2018 nærmer sig sin afslutning, og at samarbejdet om at føre aftalen ud i livet kan begynde.

***

Statsminister Lars Løkke Rasmussen udtaler:
”Jeg er glad for, at vi er i mål med de aftalemæssige rammer for statens deltagelse i at modernisere infrastrukturen i Grønland med nye lufthavne og for et styrket erhvervssamarbejde.

Jeg er også glad for, at alle partier i Folketinget støtter op om projektet og deler ønsket om at bidrage til erhvervsudvikling, arbejdspladser og nye indtægter i Grønland.”

Formand for Naalakkersuisut Kim Kielsen udtaler:
”Tillægsaftalen falder godt i tråd med den modtagelse, Inatsisartut har givet aftalen fra september måned sidste år. Loven om de nye lufthavne tager højde for den aftale om statens kapitalindskud, som vi nu er klar til at indgå. På samme måde har Inatsisartut i finansloven for 2019 taget højde for et styrket erhvervssamarbejde.

Jeg ser frem til at gennemgå ejeraftalen for det nye lufthavnsselskab med Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg i nær fremtid, så aftalerne kan skrives under, og samarbejdet begynde.

Lufthavnsprojektet vil være en stor gevinst for brugerne, og statens deltagelse vil forbedre økonomien i de nye lufthavne med omkring 1 mia. kr. Samtidig reduceres risikoen i projektet, og det bliver mere robust. Dertil kommer, at vi sammen rejser 220 mio. kr. til erhvervsudvikling. Det skal naturligvis gavne nye erhvervsprojekter i Grønland. ”


Hent aftaleteksten ved at klikke her


Historisk udredning om de grønlandske børn, der blev sendt til Danmark i 1951
Statsministeren og Formanden for Naalakkersuisut har endvidere drøftet spørgsmålet om en historisk udredning om de 22 grønlandske børn, der blev sendt til Danmark i 1951.

Statsministeren og Formanden for Naalakkersuisut er enige om, at fortiden ikke står til at ændre. Men en historisk udredning kan bidrage til at få de historiske fakta frem i lyset.

Statsministeren og Formanden for Naalakkersuisut har på den baggrund aftalt at bede børne- og socialminister Mai Mercado og Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale anliggender og Justitsområdet Martha Abelsen om sammen at udarbejde et kommissorium for en historisk udredning.

***

Statsminister Lars Løkke Rasmussen udtaler:
”Sagen om de 22 grønlandske børn er en ulykkelig del af vores fælles historie. Tiden er heldigvis en anden nu. Udredningen handler ikke om at placere skyld eller give undskyldninger, men om at vi alle skal blive klogere. Det, håber jeg, denne udredning kan bidrage til.

Jeg er glad for, at vi i dag har besluttet at udarbejde en historisk udredning om sagen. Vi skal have beskrevet den historiske kontekst og nuancerne i datidens udfordringer, dilemmaer og beslutninger.”

Formand for Naalakkersuisut Kim Kielsen udtaler:
”For Naalakkersuisut er det først og fremmest vigtigt, at disse begivenheder bliver ordentligt belyst. En historisk udredning bør igangsættes nu, både af hensyn til de involverede børn og deres familier; men også for at samfundet kan lære af det forløb, der har været for børnene og deres familier.”

***

Yderligere oplysninger:
Kontakt i Statsministeriet: Pressesekretær Karen Clement, telefon +45 33 92 22 59
Kontakt i Formandens Departement: Ministersekretær Eqaluk Høegh, telefon +299 56 24 50